IKAP IIKROUŽKYSTUDIUM

FARMA 3D TISKU S IKAP II

Po návratu studentů z distanční výuky do školy jsme se pustili nejen do klasické výuky, ale i do zábavnějších aktivit. Jednou z červnových akcí byl kroužek 3D technologií se zaměřením na 3D tisk. A bylo to famózní! Studenti se vrhli do stavby 3D tiskáren, šroubek po šroubku, kabílek ke kabílku. A ejhle, je tu tiskárna. Studenti zjistili, co obnáší stavba tiskáren, někdy i opakovaně… když zapomněli tu šroubek, tu matičku, tu nějaký ten kablík. Ale zdárně dostavěli tiskárny, které následně zkalibrovali a rozjeli tiskovou „farmičku“. To vše v rámci projektu IKAP II, díky kterému jsme mohli nové 3D tiskárny zakoupit a realizovat samotný kroužek.

Studenti se se všemi nástrahami poprali opravdu skvěle. Věříme, že si odnesli nejen nové zkušenosti a dovednosti, ale že je to i bavilo a budou se těšit na další kroužky nejen s novými 3D technologiemi…

Máte zájem se takových aktivit také účastnit? Sledujte naše webové stránky www.sps-ko.cz, na kterých se brzy objeví plánované workshopy a kroužky i pro veřejnost na školní rok 2021/2022.

#strojarinajejistabudoucnost #strojarinajejistazabava #IKAPII #3Dtisk #4ALLGENERATIONS

Translate »