TESTYNAKONEC

VÝSTUPNÍ TEST ŘSS

Výstupní test má celkem 3 části – část teoretickou (1. úkol) a část praktickou (2. a 3. úkol). Časový limit na test je 120 minut. Úkoly lze plnit v jakémkoliv pořadí. Je třeba dodržet časový limit a způsoby odevzdání.

1.úkol výstupu z předmětu ŘSS – Vyplňtě test v časovém limitu.

2. úkol výstupu z předmětu ŘSS:

  1. Stáhněte si výkres součásti.
  2. Na disku pro žáky ve složce 4A_RSS_NOVAK, je podsložka VYSTUPNI_TEST. V  této složce vytvořte složku ve formátu PRIJMENI_JMENO.
  3. Vymodelujte díl a uložte ho ve formátu PRIJMENI_JMENO_NÁZEV DÍLU do své složky viz bod 2.
  4. Naprogramujte výrobu soustružení pro stroj HAAS.
  5. Spočítejte vhodné řezné podmínky.
  6. Všechny výrobní soubory uložte do vaší výstupní složky.

3. úkol výstupu z předmětu ŘSS:

  1. Stáhněte si model.
  2. Díl uložte ho ve formátu PRIJMENI_JMENO_NÁZEV DÍLU do své složky viz bod 2 v druhé části výstupního testu.
  3. Naprogramujte výrobu frézování pro stroj HAAS.
  4. Všechny výrobní soubory uložte do vaší výstupní složky.
Translate »