OBECNÉ

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

Milé maminky a milí tatínkové,

tento školní rok byl pro všechny – žáky, rodiče, učitele – velmi náročný.

Po 11. březnu jsme se oproti ostatním školám snažili opravdu realizovat plnohodnotnou distanční výuku a věřte, že jsme ji neustále ladili a vylepšovali tak, aby byla funkční a smysluplná.

Domníváme se, že jsme situaci ustáli a že jsme v rámci možností druhé pololetí zvládli.
Chápali jsme, že žáci a rodiče zejména žáků třetích a čtvrtých ročníků měli obavy, zda se vše zvládne. Nakonec se maturitní i závěrečné zkoušky vydařily, pár drobných nezdarů určitě napravíme v září. Již nyní však promýšlíme řadu opatření pro příští školní rok. A věřte, budeme připraveni.

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám všem poděkovat za spolupráci, za trpělivost a za pochopení. Vážíme si Vás a jsme rádi, že máme tu čest spolupracovat s Vámi a že jste nám svěřili Vaše děti.

Přejeme Vám poklidné léto, naplněné řadou slunečných dnů, rodinné pohody, tajemných dobrodružství a každodenních radostí.

Tým pracovníků SPŠS a JŠ Kolín

Translate »