JÁ KONSTRUKTÉR

VĚDECKÁ KONFERENCE

„Já, konstruktér“

Přichází 2. kolo vědecké konference a s ním i další den plný vědy, zábavy a nových poznatků. Prožijte tento den s námi. Čekají na vás soutěže i zajímavý doprovodný program.

ZÁŠTITA PANÍ I. MÍSTOSTAROSTKY

Je nám ctí, že nad naší 2. věděckou konferencí převzala záštitu paní Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města Kolína.

Mgr. Iveta Mikšíková
23.6.2022 I 9:00 – 15:00
Městský společenský dům v Kolíně

TÉMA: JÁ, KONSTRUKTÉR

Staňte se konstruktéry a přijďte s vaším vlastním nápadem, návrhem na dopravní prostředek budoucnosti či současnosti. K čemu bude sloužit, pro koho bude určen a z čeho bude vyroben je pouze na vás. Tento váš nápad převeďte do fyzické podoby a vytvořte zmenšený model nebo prototyp vašeho návrhu. Pro jeho výrobu můžete využít jakékoliv materiály.

 • 1. stupeň ZŠ
 • 2. stupeň ZŠ
 • originální myšlenka
 • prezentace
 • obhajoba práce
 • náročnost projektu
 • kvalita zpracování
 • zapojit se mohou žáci základní školy, jako jednotlivci nebo tým složený maximálně ze 4 žáků;
 • soutěží se ve dvou kategoriích, a to 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ;
 • každý tým musí mít zodpovědnou osobu starší 18 let (nemusí být učitel), která bude tým
  doprovázet při soutěži;
 • vyplnění závazného přihlašovacího formuláře do 29.05.2022 zaslání emailem
  na
  kyjovska@spsko.cz nebo elektronicky na www.spsko.cz;
 • každý tým je povinen svůj návrh, výtvor prezentovat v den konání vědecké konference, pro
  prezentaci je vyhrazen čas maximálně 5 minut;
 • soutěžní práce musí být spolu s kopií přihlášky doručeny do školy SPŠS a JŠ Kolín na adresu
  Heverova 191, Kolín 280 02 – odevzdání prací do 20.6.2022, případně 17.6.2022 se bude možné domluvit na svozu soutěžních prací. Převoz soutěžních prací na akci zajišťuje organizátor akce a jednotlivé práce si bude
  možné vyzvednout po soutěži, od 31.10.2022. Do té doby si organizátor akce vyhrazuje právo
  na vystavení prací.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program dle aktuální epidemiologické situace. Pokud nebude možná osobní účast na vědecké konferenci, bude akce probíhat online a ceny budou vítězům zaslány poštou.

 • každá mateřská školka může přihlásit maximálně 2 práce a na dané práci se může podílet libovolný počet dětí, či tříd;
 • v této kategorii nebude probíhat prezentace a obhajoba prací v den konání konference, ale ke každé práci je potřeba přiložit průvodní dopis, prezentaci či video, kde bude blíže nápad/daná práce popsána;
 • vyplnění závazného přihlašovacího formuláře do 29.5.2022 – zaslání e-mailem na kyjovska@sps-ko.cz nebo elektronicky na www.sps-ko.cz;
 • soutěžní práce musí být spolu s kopií přihlášky doručeny do školy SPŠS a JŠ Kolín na adresu Heverova 191, Kolín 280 02 – do 20.6.2022 (preferujeme osobní předání po telefonické dohodě). Případně 17.6.2022 bude možné se domluvit na svozu prací. Převoz soutěžních prací na akci zajišťuje organizátor akce a jednotlivé práce si bude možné vyzvednout po soutěži, od 31.10.2022. Do té doby si organizátor akce vyhrazuje právo na vystavení prací.
 • vyhlášení výsledků proběhne 23.6.2022 v Městském společenském domě v Kolíně. Výhercům budou následně odměny rozvezeny. 

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program dle aktuální epidemiologické situace. Pokud nebude možná osobní účast na vědecké konferenci, bude akce probíhat online a ceny budou vítězům zaslány poštou.

 • 23.06.2022 v rámci Vědecké konference „JÁ, KONSTRUKTÉR“ v Městském společenském
  domě v Kolíně
 • odborná porota se bude skládat ze zástupců pořadatele akce a z vystavujících
 • 00Dny
 • 00Hodiny
 • 00Minuty
 • 00Vteřin
IKAP Středočeského kraje

Vědecká konference a soutěž je financována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“ (IKAP II).