VĚDECKÁ KONFERENCE

TÉMA: JÁ, KONSTRUKTÉR

Staňte se konstruktéry a přijďte s vaším vlastním nápadem, návrhem na dopravní prostředek budoucnosti či současnosti. K čemu bude sloužit, pro koho bude určen a z čeho bude vyroben je pouze na vás. Tento váš nápad převeďte do fyzické podoby a vytvořte zmenšený model nebo prototyp vašeho návrhu.

ZÁŠTITA PANÍ I. MÍSTOSTAROSTKY

Je nám ctí, že nad naší 2. věděckou konferencí převzala záštitu paní Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města Kolína.

Mgr. Iveta Mikšíková
IKAP Středočeského kraje

Vědecká konference a soutěž je financována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“ (IKAP II).