JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZk
při SPŠ KOLÍN, HEVEROVA 191
VYHLAŠUJE ZÁPIS a PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKY: ANGLIČTINA, NĚMČINA
příp. DALŠÍ SVĚTOVÉ


CHARAKTERISTIKA STUDIA:
ORGANIZACE ZÁPISU:
ZÁPIS PROBÍHÁ V BUDOVĚ ŠKOLY, UL.HEVEROVA 191 OD DUBNA:
I. OSOBNĚ V ÚŘEDNÍ DNY: PO a ČT
II. KORESPONDENČNĚ
III. TELEFONICKY 321 743 022 - zanechte KONTAKT na Vás

ORGANIZACE VÝUKY:

Vyučuje se v pracovní dny zpravidla odpoledne po 15.hod., cca do 18.30 hod. Vyučovací hodina trvá 45 min. Rozvrh se dohodne při prezentaci. Hodinová dotace je odvozena od rámcového vzdělávacího programu. Nejobvyklejší varianty přináší tabulka s připojeným ceníkem. V případě zájmu lze vytvořit v rámci kurzů i menší studijní skupiny. Výše kurzovného je vázána na počet žáků ve skupině.TYPY KURZŮ A CENÍK:

cenik

Vysvětlivky: SERR-společný evropský referenční rámec
Přesné vymezení podmínek studia je provedeno VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLY.
Úplné informace
-poskytneme v kanceláři JŠ při Střední průmyslové škole, Heverova 191
nebo na
tel. 321 743 022
e-mail dvorak@sps-ko.cz