INFORMACE O SJZk základní na JŠ Kolín


znamky.gif(3 kb)

Celkový prospěch:
1 - prospěl s vyznamenáním
2 - prospěl velmi dobře
3 - prospěl
4 - neprospěl

Pozn.:z písemné části uchazeč prospěje, má-li alespoň 65% řešení úloh v testech správně


AKTUÁLNÍ ÚDAJE PLATNÉ PRO PŘÍSLUŠNÝ ZKUŠEBNÍ TERMÍN

EXAM. POPLATEK LZE POUKÁZAT NA ÚČET ŠKOLY: 9276170247/0100

VARIABILNÍ SYMBOL = VAŠE DATUM NAROZENÍ